fbpx
Selecteer een pagina

Jouw bedrijf, je bent er iedere dag mee bezig. Waarschijnlijk 24/7. Met je financiële administratie waarschijnlijk minder. Je doet dit een keer per kwartaal voor de btw of je hebt een boekhouder of accountant die dat voor je doet. En dat is prima. Je doet aangifte bij de belastingdienst en je plicht is weer gedaan. Ook dit is de bedoeling, maar je kan veel meer met deze cijfers. In jouw jaarcijfers staat namelijk heel belangrijke informatie die jij als ondernemer moet weten. Net zoals je voor jezelf wilt weten hoe gezond jij bent en je kinderen is het ook belangrijk om dit voor je bedrijf te weten.

Een van de manieren om te weten te komen hoe gezond je bedrijf is, is door de solvabiliteit te berekenen. In dit artikel leg ik je uit waarom het handig is om te weten hoe hoog de solvabiliteit is van jouw bedrijf, hoe je de solvabiliteit kunt berekenen én hoe je deze kunt verbeteren!

De gezondheid van jouw bedrijf

Met de solvabiliteit kun je meten hoe gezond jouw bedrijf is. Het is een getal dat laat zien of je bedrijf tegen een stootje kan. Vergelijk het maar met de weerstand van je eigen lichaam. Als deze laag is dan ben je vatbaar voor ieder virus dat rond dwarrelt en word je ziek. Zo is het dus ook met je bedrijf. Je bedrijf is onderhevig aan allerlei externe factoren zoals concurrentie en de koopkracht van de consument, maar denk ook aan personeelskwesties. Het is belangrijk om ook bij tegenwind te kunnen blijven staan. Daarom is een goede solvabiliteit van groot belang.

Bij het berekenen van de solvabiliteit wordt gekeken naar hoe een bedrijf is gefinancierd. Er zijn bezittingen zoals auto’s, gebouw, voorraden, debiteuren en deze zijn of uit eigen vermogen betaald of er staat nog een schuld open. Deze schuld kan onder andere zijn nog te betalen facturen (crediteuren), een lening, een financiële lease, een roodstand bij de bank. Hoe groter het percentage eigen vermogen hoe groter de solvabiliteit en dus de gezondheid van het bedrijf.

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten hoe hoog de solvabiliteit is om dus te weten wat je te doen hebt in je bedrijf. Kun je groeien? Kun je investeren? Kun je meer opnemen uit je bedrijf? Of moet je juist minder opnemen? Kun je een financiering krijgen bij de bank?

Even over dat laatste. De solvabiliteit is een van de kengetallen waar de bank naar kijkt als jij een financieringsaanvraag indient. De meeste bedrijven hebben onvoldoende geld om een investering in bijvoorbeeld een machine of een gebouw zelf in een keer te betalen. Daarvoor gaan zij naar een bank en vragen daar een lening aan. Voor de bank is het belangrijk om te weten of het bedrijf de lening kan terugbetalen met rente. Hiervoor wordt dus onder andere naar de solvabiliteit gekeken. Als deze niet goed genoeg is wordt het lastig de lening te verkrijgen en de investering te doen. Er zijn ook andere kengetallen waar de bank naar kijkt. Hierover later meer.

Als een bedrijf in verhouding veel eigen vermogen heeft loopt een bank minder risico. Het idee erachter is dat als een bedrijf wordt opgeheven, de bank kan worden terugbetaald doordat de bezittingen kunnen worden verkocht. Als alle bezittingen gefinancierd zijn dan is het risico voor de bank groter dat er niets overblijft om de lening af te betalen.

Het mooie van een lening bij een bank is dat als bijvoorbeeld de solvabiliteit daalt er vanzelf iemand van de bank bij je op de stoep staat en dit bij je komt melden. Als jij niet van de bank leent, maar je privé spaargeld er doorheen jaagt dan is deze ‘waakhond’ er niet. Het is daarom van groot belang om dit kengetal zelf te kennen en te weten wat je ermee moet.

Nog een andere belangrijke reden om je solvabiliteit te kennen is de volgende. Kredietbeoordelaars zoals Graydon werken met kengetallen. Zij baseren jouw creditrating op onder andere je solvabiliteit. Er zijn veel bedrijven die hun klantacceptatie laten afhangen van de creditratingrapporten van deze kredietbeoordelaars. Dit kom je bijvoorbeeld tegen als je een lease of creditcard wilt afsluiten. Als je solvabiliteit in orde is hoef je bij het aanvragen van zo’n product geen problemen te verwachten.

Hoe bereken je de solvabiliteit?

Je berekent de solvabiliteit met gegevens uit je balans. Met de solvabiliteit bepaal je of je bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar schulden kan voldoen. Je bedrijf is solvabel als bij opheffing alle schulden betaald kunnen worden. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal. Dit kengetal wordt solvabiliteitsratio genoemd.

De solvabiliteit kun je op verschillende manieren berekenen. De meest gehanteerde methode laat ik je hier zien.

Solvabiliteit =  eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen), vermenigvuldigd met 100 procent:

Solvabiliteit = eigen vermogen/totaal vermogen x 100%

Hoe hoog moet de solvabiliteitsratio dan zijn?

Hier geldt: hoe hoger hoe beter. Een richtlijn die je kunt handhaven is een getal van minstens 25% /30%. Om het helemaal zeker te kunnen weten is het belangrijk om te kijken naar de verschillende bezittingen op je balans. Als deze bijvoorbeeld voornamelijk uit kasgeld bestaan en dus direct beschikbaar zijn om schulden mee te betalen dan is 25% voldoende. Als de bezittingen meer tijd nodig hebben om te verkopen moet de solvabiliteit hoger zijn. In sommige gevallen moet de solvabiliteit zelfs 40% zijn. Denk hierbij ook aan wat voor producten op de balans staan.

Om te bepalen hoe solvabel jouw bedrijf is is het ook van belang om vast te stellen waaruit je vermogen eigenlijk bestaat. Dus wat voor bezit heb je eigenlijk? Is dit een bedrijfspand waarvan de daadwerkelijke waarde veel hoger is? Dan weet je dat je solvabiliteit op dit moment veel hoger is dan in de balans zichtbaar.

Maar dit kan ook andersom. Als jij een kledingwinkel hebt en de mode van vijf jaar geleden nog op dezelfde waarde waardeert als dit jaar dan houd je jezelf aardig voor de gek. De solvabiliteit is dan in werkelijkheid veel lager dan je uit je balans kunt opmaken. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij debiteuren die je op je balans laat staan en waarvan je weet dat ze niet meer gaan betalen. Dus als jij je solvabiliteit goed wilt uitrekenen zorg er dan voor dat je balans een zo realistisch mogelijk beeld geeft.

Hoe kun je de solvabiliteit van je bedrijf verbeteren?

Om een betere solvabiliteit en daardoor betere gezondheid te hebben voor jouw bedrijf moet je ervoor zorgen dat de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen verbetert.

De meest gezonde manier om dat te doen is de winst die gemaakt wordt in het bedrijf te laten zitten en niet op te nemen als dividend in geval van een B.V. en privé opname in geval van een eenmanszaak of vof. Hierdoor groeit het eigen vermogen en verandert de sovabiliteitsratio positief. Het is dus zaak de rentabiliteit te verbeteren van je bedrijf. In Jip- en Janneketaal: de winst moet omhoog!

Een andere manier is ervoor zorgen dat het werkkapitaal verbetert. Het werkkapitaal van een bedrijf is het kapitaal dat nodig is om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij moet je denken aan de verhouding tussen voorraden, kasgelden, crediteuren en debiteuren.

Door een scherp voorraadbeheer te voeren en lagere voorraden aan te houden is er minder geld nodig voor het werkkapitaal, dus minder lening. Als je ervoor zorgt dat debiteuren eerder betalen en daarmee crediteuren eerder betaalt is er minder schuld. Dus een betere solvabiliteit.

Door posten van de balans te halen krijg je ook een betere solvabiliteit. Dit kan door bijvoorbeeld machines te kopen met een lening te verkopen aan een leasemaatschappij en deze vervolgens te leasen. Er verandert niets in de bedrijfsvoering, maar de grote schuld is dan wel weg.

Tot slot

Het is goed om je te beseffen dat solvabiliteit een momentopname is. Meestal maakt een bedrijf alleen aan het einde van het jaar de balans op en kan dan dus de solvabiliteit meten. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de financiële stand van zaken van je bedrijf is het verstandig om ook andere kengetallen te weten. Zo is het belangrijk om naast de solvabiliteit van je bedrijf ook de rentabiliteit en de liquiditeit te kennen. Hierover in een ander artikel meer.

Over de auteur Petrine

Ik ben Petrine van Olst (1974), financieel expert voor ondernemers. Ik help ondernemers hun bedrijf gezond te maken en te houden.

Door studie en vooral ervaring bij verschillende financiële instellingen weet ik wat het inhoudt als bedrijven in de financiële problemen terecht komen. Voor alle betrokkenen bij een bedrijf is dit een periode van afzien en onzekerheid. Maar vooral voor de ondernemer en zijn of haar gezin is het verschrikkelijk. Financiële problemen hebben een enorme impact op het gezinsleven, de relatie met je partner, maar ook voor je eigen gezondheid kan het funest zijn. Vaak is het een uitzichtloze situatie die soms niet meer op te lossen is. 

De oplossing is simpel: Voorkomen is beter dan genezen.

Als je voorkomt dat je in de financiële problemen komt hoef je het ook niet meer op te lossen. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook. Je moet alleen weten hoe. 

Speciaal voor gezonde bedrijven ontwikkelde ik een online cursus met de titel Zeker van je Zaak. In deze cursus leer je alles wat je moet weten om je bedrijf gezond te houden.

Daarnaast geef ik gratis webinars om ondernemers te informeren. In deze webinars onthul ik al een aantal suggesties die je direct kunt toepassen om je situatie te verbeteren. Ook in mijn blogs en op social media (Facebook en LinkedIn) deel ik regelmatig mijn inzichten om financiële problemen te voorkomen. Lees meer…